Links

welkom Schouwen-duiveland
Stoere duinen aan de zeezijde, fiere dijken langs de Oosterschelde en de Grevelingen en machtige wolkenvelden in de lucht. Dit geeft het voormalige eiland in de Zeeuwse delta zijn bekoring en aantrekkingskracht. De eeuwen zien op ons neer in steden en dorpen, waarvan de meeste dateren uit de 12de en 13de eeuw.
Als een edelsteen ligt Dreischor met haar beschermd dorpsgezicht in een typisch akkerbouwgebied tussen de Grevelingen en de Oosterschelde. Dreischor, rijk aan cultuurhistorie en natuur, geldt als het mooiste kerkringdorp van Zeeland. Het biedt recreanten en dagjesmensen een ideale omgeving voor fiets- en wandeltochten. Een verrassing voor iedereen die van groen en rust houdt.
Vogels en vijvers
Eeuwenlang duurt de strijd tegen het water. Inpolderingen en dijkdoorbraken wisselen elkaar af. Door de inpoldering van Noordgouwe in 1374 worden de eilanden Dreischor en Schouwen met elkaar verbonden. De Watersnoodramp van 1953 laat met 531 slachtoffers op Schouwen-Duiveland diepe sporen na. Herstel volgt. De ramp brengt echter ook permanente verandering:
zo ontstaat bij Dreischor het natuurgebied het Dijkwater met ruim 100 hectare natuur. Ook het Rana-natuurpark is een bezoek waard. Het in 1998 geopende park (1 ha.) heeft 1000 m2 natuurtuin met vijvers en moeras, waar in de zomer meer dan 10 soorten waterlelies bloeien.

Hart voor Dreischor
Inwoners van Dreischor houden van hun omgeving. Ze besteden, samen met de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Schouwen-Duiveland, veel tijd aan het onderhoud van 'hun dorp', van hun tuinen, gazons en bloembakken. De hele zomer door zijn een aantal privé-tuinen voor het publiek toegankelijk. Vrijwilligers organiseren meestal ook eenmaal een Open-Tuinen-Weekend.
Ook de deelname aan de Entente Florale is alleen mogelijk door het initiatief, de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Zij zijn doorslaggevend geweest voor het succes in 2000: de gouden medaille en de erkenning als het Groenste Dorp van Nederland!
Kleurrijk en gastvrij
Het groen is in het dorp overal dichtbij. Het dorp trekt met haar unieke karakter en mede dankzij de inzet van haar inwoners recreanten uit binnen- en buitenland. De vele bloembakken en kleurrijke gazons vormen een prachtig decor met de oude gevels van de Ring. Hier vindt u ook een hoefstal of travaille waar vanaf 1888 paarden zijn beslagen en die bij evenementen nog gebruikt wordt. Ook de Adriaanskerk, gebouwd tussen 1340 en 1470, is een bezoek waard. Hier bevindt zich de grafkapel van de heren van Dreischor. Op de hoek van de Molenweg en de Blinde weg staat de gerestaureerde molen Aeolus uit 1739. Aeolus is de god van de wind.

U bent ook welkom in het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg. Dit museum is gevestigd in een uit ca.1700 daterende boerderij, die is gerestaureerd en ingericht in de stijl van het begin van de 20e eeuw. De grote schuur bevat een uitgebreide collectie werktuigen, ambachtelijke machines en gebruiksvoorwerpen uit de landbouw. Het museum wordt door vrijwilligers in stand gehouden. In de boerderijtuin vindt u oude gewassen en hoog stamfruitbomen.

Dereister - Dreischere - Dreischor,
zo sereen,
Bracht in Schouwen de jury
op de been.
Door vereend samenwerken
In tuinen en parken
Werd dit dorp een edelsteen.

Lied ter gelegenheid van prijsuitreiking 'Groenste Dorp van Nederland', 13 oktober 2000 in Velp, Nederland.


Voor meer informatie over Schouwen-Duiveland : www.vvvschouwenduiveland.nl